1991: Internationales Festival »Wratislawia Cantans« in Wroclaw (Polen)

1991: Internationales Festival »Wratislawia Cantans« in Wroclaw (Polen)


1991 fuhren wir zum Internationalen Festival »Wratislawia Cantans« nach Wroclaw in Polen.